فراخوان تشویق پژوهش های دانشجویی (مهلت تا پایان وقت اداری 1401/03/16)

به استناد ماده 5 آئین نامه تشویق پژوهش های دانشجویی، بدینوسیله فراخوان دریافت آثار پژوهشی دانشجویان ( مقاله، کتاب، اختراع و ....) مربوط به بازه زمانی سال 1400 (به صورت مستقل از گرنت اساتید)، از تاریخ 1401/01/16لغایت 1401/03/16 اعلام می گردد. لذا خواهشمند است دانشجویان گرامی با تکمیل فرم الف آیین نامه، مدارک و مستندات خود را بصورت فایل فشرده (ZIP) به پست الکترونیکی انجمن پژوهشگران جوان به نشانی yresearchers@uk.ac.ir ارسال نمایند.

لینک آیین نامه مربوطه

لینک فرم الف