فراخوان تشویق پژوهش های دانشجویی (مهلت تا پایان وقت اداری 1399/07/23)

به استناد ماده 5 آئین نامه تشویق های دانشجویی، بدینوسیله فراخوان دریافت آثار پژوهشی دانشجویان ( مقاله، کتاب، اختراع و ....) مربوط به بازه زمانی سال 98 (به صورت مستقل از گرنت اساتید)، از تاریخ 99/06/24 لغایت 99/07/23 اعلام می گردد. لذا خواهشمند است دانشجویان گرامی با تکمیل فرم الف آیین نامه، مدارک و مستندات خود را بصورت فایل فشرده (ZIP) به پست الکترونیکی انجمن پژوهشگران جوان  به نشانی yresearchers@uk.ac.ir ارسال نمایند. 

لینک آیین نامه مربوطه

لینک فرم الف