فراخوان تشویق پژوهش های دانشجویی(جدید، مهلت تا پایان وقت اداری 1398/11/11)

دانشجویان و دانش آموختگان محترم دانشگاه از تاریخ 98/10/11 لغایت 98/11/11 آثار پژوهشی مربوط به سال 1397 خود را مطابق با آیین نامه تشویق پژوهش های دانشجویی  و بعد از تکمیل فرم الف آیین نامه مذکور  ابتدا جهت تایید مقالات به واحد علم سنجی دفتر مرکز منطقه ای اطلاع رسانی  واقع در ورودی کتابخانه مرکزی جنب انتشارات تحویل نموده و پس از تایید به دفتر انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه (خانم انصاری) واقع در پژوهشکده فرهنگ و جهان اسلام تحویل نمایید. 

لینک دسترسی به آیین نامه مربوطه

درصورت داشتن هرگونه سوال با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

yresearchers@uk.ac.ir