با توجه به اهمیت روز افزون پژوهش و فناوری در عصر اقتصاد دانش بنیان، در راستای ایجاد تمهیدات لازم برای رشد و هدایت دانشجویان در حوزه های تخصصی و فراهم آوردن زمینه مناسب برای مشارکت دانشجویان جوان و خلاق در عرصه پژوهش، کمک به ایجاد و ارتقاء ظرفیت های تولید علم و فناوری و نیز به منظور گسترش فعالیت های گروهی، تشویق از پژوهش های دانشجویی مطابق با آیین نامه مربوطه انجام می گیرد. جهت اطلاع بیشتر به بخش فرم ها و آیین نامه ها مراجعه فرمایید.